Monthly Archives - december 2020

Orkestreren van blended leeroplossingen met Werkplekleren

Werkplekleren als vast onderdeel in je blended aanpak; hoe maak je dat duidelijk? Met de Matrix: “Effectief orkestreren van leeroplossingen” maak je dit inzichtelijk voor jouw organisatie.Meer weten, lees dit blog: https://blog.sbo.nl/onderwijs/effectief-orkestreren-van-leeroplossingen-in-een-matrix-hoe-maak-ik-mijn-leren-blended/