Nieuws

Cursus Beter Performance met Werkplekleren

In juni 2021 verzorgde ik voor de laatste keer de Cursus Betere Performance met Werkplekleren bij SBO. De cursus is blended van opzet, o.a. zowel op locatie als online en met een rijk gevulde leeromgeving. Wil je meer weten over hoe je met werkplekleren de performance van je bedrijf kunt verbeteren en integreren in de leerondersteuning van je medewerkers, neem contact op met mij (zie contactpagina).