5 Moments of Need Designer

5 Moments of Need Designer

Van Leren naar Performance

De huidige situatie in de Zorgsector door tekort aan mensen en minder goed imago vraagt enerzijds een grotere doelmatigheid in presteren en anderzijds wil je als organisatie dat je uitnodigend bent voor je medewerkers. Door leren dichterbij de werkvloer te brengen, maak je als organisatie het effect op de prestatie, de zorg, nog groter.

Mijn toegevoegde waarde
Ik ben de enige freelance beschikbare adviseur met een 5 Moments of Need Designer certificaat en heb een actueel beeld van de uitdagingen in de VVT-sector. Dit betekent voor u dat ik, met kennis van het zorgproces en leren in VVT-organisaties, er voor zorg dat deze methode op een eenvoudige wijze aansluit bij performance van uw instelling. Daarnaast betekent dit voor u dat ik u adviseer over hoe bestaande processen en systemen in uw organisatie kunt verbeteren zodat zij bijdragen aan de performance van uw medewerkers. Deze processen/systemen zijn vaak te omslachtig en niet faciliterend voor de medewerkers/teams, kortom; ver van de bedoeling. Dit is niet effectief voor de performance, dus kostbaar.

Eerdere resultaten
Ik heb eerdere ervaring opgedaan bij Xprtise, de Europese vertegenwoordiging van de 5 MoN methode. Ik werk nauw samen met Xprtise.
Ik heb analyses uitgevoerd bij diverse zorgorganisaties zoals Vitalis Zorgroep en GGZ-instelling Arkin.

Wat kunt u concreet van mij verwachten?
Binnen 4 weken wordt een proof of concept opgeleverd. Deze wordt ontwikkeld op basis van de input van experts uit uw organisatie. Met deze proof of concept hebt u een concreet voorbeeld waarmee u een keuze voor verdere implementatie kunt maken. Daarnaast maken de betrokken medewerkers kennis met de methode en bijbehorende mindset.
Bij een definitieve keuze voor deze methode wordt uw organisatie ondersteund door mij bij de implementatie van de methodiek en systeem.